Valdistrikt
Stöllet

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:07

Slutligt
Giltiga röster: 233 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 692 Valdeltagande: 34,25%

Valdistrikt
Stöllet

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:07

Slutligt
Giltiga röster: 233 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 692 Valdeltagande: 34,25%

Partier