Valdistrikt
Likenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:05

Slutligt
Giltiga röster: 218 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 524 Valdeltagande: 42,18%

Valdistrikt
Likenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:05

Slutligt
Giltiga röster: 218 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 524 Valdeltagande: 42,18%

Partier