Valdistrikt
Ekshärad-Västanberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:05

Slutligt
Giltiga röster: 624 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 690 Valdeltagande: 37,51%

Valdistrikt
Ekshärad-Västanberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:05

Slutligt
Giltiga röster: 624 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 690 Valdeltagande: 37,51%

Partier