Valdistrikt
Östmark

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:05

Slutligt
Giltiga röster: 299 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 810 Valdeltagande: 37,41%

Valdistrikt
Östmark

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:05

Slutligt
Giltiga röster: 299 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 810 Valdeltagande: 37,41%

Partier