Valdistrikt
Tjärnö/Koster

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:31

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 823 Valdeltagande: 56,87%

Valdistrikt
Tjärnö/Koster

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:31

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 823 Valdeltagande: 56,87%

Partier