Valdistrikt
Seläter-Hällestrand

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 09:13

Slutligt
Giltiga röster: 414 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 886 Valdeltagande: 47,52%

Valdistrikt
Seläter-Hällestrand

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 09:13

Slutligt
Giltiga röster: 414 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 886 Valdeltagande: 47,52%

Partier