Valdistrikt
Skee-Strömstad östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:31

Slutligt
Giltiga röster: 537 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 343 Valdeltagande: 40,88%

Valdistrikt
Skee-Strömstad östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:31

Slutligt
Giltiga röster: 537 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 343 Valdeltagande: 40,88%

Partier