Valdistrikt
Centrum nord

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:13

Slutligt
Giltiga röster: 499 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 407 Valdeltagande: 36,03%

Valdistrikt
Centrum nord

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:13

Slutligt
Giltiga röster: 499 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 407 Valdeltagande: 36,03%

Partier