Valdistrikt
Nordöstra Göteborg, Agnesberg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:30

Slutligt
Giltiga röster: 347 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 933 Valdeltagande: 37,62%

Valdistrikt
Nordöstra Göteborg, Agnesberg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:30

Slutligt
Giltiga röster: 347 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 933 Valdeltagande: 37,62%

Partier