Valdistrikt
Hällekis-Forshem

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:37

Slutligt
Giltiga röster: 943 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 651 Valdeltagande: 57,78%

Valdistrikt
Hällekis-Forshem

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:37

Slutligt
Giltiga röster: 943 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 651 Valdeltagande: 57,78%

Partier