Valdistrikt
Götene 1

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:37

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 888 Valdeltagande: 40,43%

Valdistrikt
Götene 1

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:37

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 888 Valdeltagande: 40,43%

Partier