Valdistrikt
Älvsered

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:50

Slutligt
Giltiga röster: 510 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 021 Valdeltagande: 50,34%

Valdistrikt
Älvsered

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:50

Slutligt
Giltiga röster: 510 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 021 Valdeltagande: 50,34%

Partier