Valdistrikt
FBG 6 Ö Gärdet-Vindilen-Fajans

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 19 Röstberättigade: 1 646 Valdeltagande: 48,91%

Valdistrikt
FBG 6 Ö Gärdet-Vindilen-Fajans

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 19 Röstberättigade: 1 646 Valdeltagande: 48,91%

Partier