Valdistrikt
Tröingeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:53

Slutligt
Giltiga röster: 857 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 1 727 Valdeltagande: 50,43%

Valdistrikt
Tröingeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:53

Slutligt
Giltiga röster: 857 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 1 727 Valdeltagande: 50,43%

Partier