Valdistrikt
Köinge-Okome

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:49

Slutligt
Giltiga röster: 450 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 867 Valdeltagande: 52,36%

Valdistrikt
Köinge-Okome

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:49

Slutligt
Giltiga röster: 450 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 867 Valdeltagande: 52,36%

Partier