Valdistrikt
Hjärnarp N

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:19

Slutligt
Giltiga röster: 652 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 288 Valdeltagande: 51,09%

Valdistrikt
Hjärnarp N

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:19

Slutligt
Giltiga röster: 652 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 288 Valdeltagande: 51,09%

Partier