Valdistrikt
Ausås-Strövelstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:51

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 623 Valdeltagande: 47,32%

Valdistrikt
Ausås-Strövelstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:51

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 623 Valdeltagande: 47,32%

Partier