Valdistrikt
Höja-Starby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:38

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 071 Valdeltagande: 48,27%

Valdistrikt
Höja-Starby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:38

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 071 Valdeltagande: 48,27%

Partier