Valdistrikt
Tåssjö-Össjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:38

Slutligt
Giltiga röster: 895 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 855 Valdeltagande: 48,57%

Valdistrikt
Tåssjö-Össjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:38

Slutligt
Giltiga röster: 895 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 855 Valdeltagande: 48,57%

Partier