Valdistrikt
Mariedal-Backabo-Torskors

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 683 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 504 Valdeltagande: 45,74%

Valdistrikt
Mariedal-Backabo-Torskors

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 683 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 504 Valdeltagande: 45,74%

Partier