Valdistrikt
Agunnaryd

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 458 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 933 Valdeltagande: 49,73%

Valdistrikt
Agunnaryd

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 458 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 933 Valdeltagande: 49,73%

Partier