Valdistrikt
Hjortsberg Väst

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:36

Slutligt
Giltiga röster: 405 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 223 Valdeltagande: 33,52%

Valdistrikt
Hjortsberg Väst

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:36

Slutligt
Giltiga röster: 405 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 223 Valdeltagande: 33,52%

Partier