Valdistrikt
Vislanda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 765 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 750 Valdeltagande: 44,63%

Valdistrikt
Vislanda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 765 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 750 Valdeltagande: 44,63%

Partier