Valdistrikt
Astrad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:17

Slutligt
Giltiga röster: 659 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 272 Valdeltagande: 52,28%

Valdistrikt
Astrad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:17

Slutligt
Giltiga röster: 659 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 272 Valdeltagande: 52,28%

Partier