Valdistrikt
Ingatorp-Hjältevad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:21

Slutligt
Giltiga röster: 565 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 247 Valdeltagande: 45,55%

Valdistrikt
Ingatorp-Hjältevad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:21

Slutligt
Giltiga röster: 565 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 247 Valdeltagande: 45,55%

Partier