Valdistrikt
Gamla Stan m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 610 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 557 Valdeltagande: 39,63%

Valdistrikt
Gamla Stan m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 610 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 557 Valdeltagande: 39,63%

Partier