Valdistrikt
Sjöängen/Prästängen m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:26

Slutligt
Giltiga röster: 821 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 814 Valdeltagande: 45,64%

Valdistrikt
Sjöängen/Prästängen m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:26

Slutligt
Giltiga röster: 821 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 814 Valdeltagande: 45,64%

Partier