Valdistrikt
Kvarnarp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:00

Slutligt
Giltiga röster: 563 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 116 Valdeltagande: 51,16%

Valdistrikt
Kvarnarp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:00

Slutligt
Giltiga röster: 563 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 116 Valdeltagande: 51,16%

Partier