Valdistrikt
Södertälje 57 Lina västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:26

Slutligt
Giltiga röster: 252 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 265 Valdeltagande: 20,08%

Valdistrikt
Södertälje 57 Lina västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:26

Slutligt
Giltiga röster: 252 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 265 Valdeltagande: 20,08%

Partier