Valdistrikt
Södertälje 50 Geneta södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:40

Slutligt
Giltiga röster: 263 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 22,01%

Valdistrikt
Södertälje 50 Geneta södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:40

Slutligt
Giltiga röster: 263 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 22,01%

Partier