Valdistrikt
Södertälje 28 Ritorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:27

Slutligt
Giltiga röster: 396 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 392 Valdeltagande: 28,66%

Valdistrikt
Södertälje 28 Ritorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:27

Slutligt
Giltiga röster: 396 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 392 Valdeltagande: 28,66%

Partier