Valdistrikt
Södertälje 36 Enhörna västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:29

Slutligt
Giltiga röster: 690 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 256 Valdeltagande: 55,49%

Valdistrikt
Södertälje 36 Enhörna västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:29

Slutligt
Giltiga röster: 690 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 256 Valdeltagande: 55,49%

Partier