Valdistrikt
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:06

Slutligt
Giltiga röster: 625 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 466 Valdeltagande: 42,97%

Valdistrikt
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:06

Slutligt
Giltiga röster: 625 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 466 Valdeltagande: 42,97%

Partier