Valdistrikt
Haninge 47 Slätmossen m. fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:41

Slutligt
Giltiga röster: 696 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 43,01%

Valdistrikt
Haninge 47 Slätmossen m. fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:41

Slutligt
Giltiga röster: 696 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 43,01%

Partier