Valdistrikt
Haninge 45 Vallaområdet V

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:56

Slutligt
Giltiga röster: 301 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 921 Valdeltagande: 32,68%

Valdistrikt
Haninge 45 Vallaområdet V

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:56

Slutligt
Giltiga röster: 301 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 921 Valdeltagande: 32,68%

Partier