Valdistrikt
Haninge 46 Vallaområdet Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:05

Slutligt
Giltiga röster: 460 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 380 Valdeltagande: 33,84%

Valdistrikt
Haninge 46 Vallaområdet Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:05

Slutligt
Giltiga röster: 460 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 380 Valdeltagande: 33,84%

Partier