Valdistrikt
Hammerdal

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:06

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 833 Valdeltagande: 38,35%

Valdistrikt
Hammerdal

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:06

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 833 Valdeltagande: 38,35%

Partier