Valdistrikt
Döviken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:28

Slutligt
Giltiga röster: 182 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 581 Valdeltagande: 31,5%

Valdistrikt
Döviken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:28

Slutligt
Giltiga röster: 182 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 581 Valdeltagande: 31,5%

Partier