Valdistrikt
Föllingebygden

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:01

Slutligt
Giltiga röster: 447 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 236 Valdeltagande: 36,81%

Valdistrikt
Föllingebygden

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:01

Slutligt
Giltiga röster: 447 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 236 Valdeltagande: 36,81%

Partier