Valdistrikt
Hammaren

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:28

Slutligt
Giltiga röster: 508 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 478 Valdeltagande: 34,78%

Valdistrikt
Hammaren

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:28

Slutligt
Giltiga röster: 508 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 478 Valdeltagande: 34,78%

Partier