Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:43

Slutligt
Giltiga röster: 577 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 618 Valdeltagande: 35,97%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:43

Slutligt
Giltiga röster: 577 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 618 Valdeltagande: 35,97%

Partier