Valdistrikt
Bergeforsen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 673 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 48,15%

Valdistrikt
Bergeforsen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 673 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 48,15%

Partier