Valdistrikt
Sörberge

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 662 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 486 Valdeltagande: 45,15%

Valdistrikt
Sörberge

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 662 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 486 Valdeltagande: 45,15%

Partier