Valdistrikt
Gustafs N

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:37

Slutligt
Giltiga röster: 752 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 554 Valdeltagande: 48,84%

Valdistrikt
Gustafs N

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:37

Slutligt
Giltiga röster: 752 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 554 Valdeltagande: 48,84%

Partier