Valdistrikt
Färnäs-Nusnäs-Garsås

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:08

Slutligt
Giltiga röster: 874 Ogiltiga röster: 40 Röstberättigade: 1 658 Valdeltagande: 55,13%

Valdistrikt
Färnäs-Nusnäs-Garsås

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:08

Slutligt
Giltiga röster: 874 Ogiltiga röster: 40 Röstberättigade: 1 658 Valdeltagande: 55,13%

Partier