Valdistrikt
Karbenning

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:11

Slutligt
Giltiga röster: 195 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 407 Valdeltagande: 49,63%

Valdistrikt
Karbenning

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:11

Slutligt
Giltiga röster: 195 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 407 Valdeltagande: 49,63%

Partier