Valdistrikt
Björkängen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:36

Slutligt
Giltiga röster: 537 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 327 Valdeltagande: 40,92%

Valdistrikt
Björkängen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:36

Slutligt
Giltiga röster: 537 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 327 Valdeltagande: 40,92%

Partier