Valdistrikt
Kärrgruvan

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:02

Slutligt
Giltiga röster: 391 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 45,11%

Valdistrikt
Kärrgruvan

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:02

Slutligt
Giltiga röster: 391 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 45,11%

Partier