Valdistrikt
Strömtorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:43

Slutligt
Giltiga röster: 677 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 453 Valdeltagande: 46,94%

Valdistrikt
Strömtorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:43

Slutligt
Giltiga röster: 677 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 453 Valdeltagande: 46,94%

Partier