Valdistrikt
Björneborg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 850 Valdeltagande: 40,35%

Valdistrikt
Björneborg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 850 Valdeltagande: 40,35%

Partier